Tijdens de paardenmarkt wordt sinds 2005 ook een warenmarkt gehouden. Deze vindt plaats buiten de paardenmarkt en is daarom ook voor niet-paardenvolk zeer aantrekkelijk. Er worden in 80 tot 100 kramen allerlei niet direct paardgebonden artikelen te koop aangeboden. Men kan hier op zijn gemak genieten zonder steeds “pasterop!” te horen. Dus geen paarden, die gemonsterd (afgedraven) worden. Dit jaar zal er een nog meer gevarieerd aanbod verzorgd worden. De organisatie is in samenwerking met Koolen en Koolen uit Tilburg. Eventuele aanmeldingen via www.koolenenkoolen.nl
Voor de paardgebonden artikelen en food kunt u terecht op de paardenmarkt.
Op de plattegrond kunt u de juiste locatie van de warenmarkt en alle verdere activiteiten zoals (kinder)kermis, maar ook EHBO, toiletten en parkeermogelijkheden vinden.

De organisatie wenst u een prettig verblijf op de Hèèlse Paardenmarkt.

Ga naar boven