Op de paardenmarkt zijn ongeveer 50 plaatsen beschikbaar voor marktkramen en verkoopwagens voor zowel food als non-food.

Men dient zich aan te melden door middel van een inschrijfformulier.

Op zondag, voorafgaand aan de paardenmarkt, kan men tussen 14:00 en 20:00 uur gesloten verkoopwagens plaatsen. Men dient zich aan te melden bij de post van de organisatie, waar de marktmeesters aanwezig zijn (zie plattegrond).

Eventueel kan men op de marktdag zelf van 00:00 tot uiterlijk 02:00 uur zijn marktkraam of verkoopwagen plaatsen, dit is echter op eigen risico.

Voor water en elektriciteit dient u zelf zorg te dragen.

U dient de voorschriften die op de vergunning staan strikt na te leven. Door de brandweer worden strenge controles uitgevoerd. Als tijdens de controle blijkt dat de voorschriften onvoldoende worden nageleefd, kan dit verwijdering van de markt tot gevolg hebben.

Ga naar boven